ZHANGZHOU HUAWEI POWER SUPPLY TECHNOLOGY

TEL: +86-596-8991888

FAX: +86-596-8998999

EMAIL: HUAWEI-BATTERY@VIP.139.COM

HUAWEI POWER SOURCE (HONG KONG) CO., LTD

TEL: +852-31882329

FAX: +852-31883963

EMAIL: SALES@HUAWEI-BATTERY.COM.HK